Dla producenta

Polski Portal Żywnościowy jedzdobrze.pl publikuje Tabele Wartości Odżywczych, które podpowiedzą Ci, co jeść. Wiadomo, że Unia Europejska, stanowiąc prawo obowiązujące także w Polsce, kieruje się zasadą, że podawanie informacji na temat żywności służy wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i interesów konsumentów. Zwłaszcza przez zapewnienie konsumentom finalnym podstaw do dokonywania świadomych wyborów oraz bezpiecznego stosowania żywności. Ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych, ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i etycznych.

Obowiązujące przepisy stanowią, że:

podmiotem zobowiązanym do podawania obowiązkowej informacji o żywności i odpowiedzialnym za nią jest producent lub podmiot, pod którego nazwą lub firmą dany produkt jest wprowadzany na rynek. Podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do publikowania obowiązkowej informacji o określonym produkcie zwłaszcza poprzez zamieszczenie jej na etykiecie, którą opatrywany jest dany produkt oraz w określonych przypadkach, w dokumentach handlowych towarzyszącym produktom spożywczym. Informacja podana na etykiecie przez producenta produktu spożywczego, wprowadzonego do obrotu, ma znaczenie prawne informacji podanej do publicznej wiadomości.

Powszechnym jest pogląd, że samo tylko podawanie informacji na etykiecie nie wystarcza, ponieważ często konsument jej potrzebuje w czasie, gdy nie ma pod ręką etykiety.

W szeroko pojętym interesie społecznym leży zebranie w jednym miejscu pełnej informacji o oferowanych na rynku produktach spożywczych. Jest ich tak wiele, że nie jest możliwe udostępnienie ich przez jedną osobę. Dlatego Fundacja Jedz dobrze udostępniła Portal nadając mu charakter społecznościowy, po to, żeby każdy producent żywności miał możliwość wpisania do ogólnodostępnych Tabel Wartości Odżywczej danych dotyczących swoich wyrobów.

Zarejestrowanie się danego producenta w Portalu i podanie w Tabelach Wartości Odżywczych danych dotyczących wszystkich wytwarzanych wyrobów ma nie tylko duże znaczenie wizerunkowe. Portal może być wykorzystywany przez zarejestrowanego producenta skutecznej do działalności promocyjnej. Wystarczy zadbać o to, żeby każdy sklep sprzedający wyroby danego producenta zarejestrował się w Portalu. Wtedy konsumenci uzyskają możliwość sprawdzenia, w którym sklepie są dostępne wyroby danego producenta.

2 komentarze

  1. Andrzej 27 listopada 2018
  2. Gość1 27 listopada 2018

Leave a Reply