Producent jest obowiązany

Polski Portal Żywnościowy jedzdobrze.pl publikuje Tabele Wartości Odżywczych, które podpowiedzą Ci, co jeść. Wpływ odżywiania na zdrowie sprawia, że społeczeństwo ma prawo do informacji o produktach żywnościowych, w tym zwłaszcza ich składzie, wartości odżywczej i obecności alergenów.

Obowiązki producentów żywności, w tym restauracji, dotyczące informowania o produkowanych wyrobach zostały wskazane w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. Prawo to obowiązuje od niedawna, co sprawiło, że producenci żywności wykonują wynikające z niego zobowiązania według zasady poruszania się po linii najmniejszego oporu. Podają tylko zawartość niektórych składników pokarmowych w danym produkcie, chociaż wiadomo, że nie jest to informacja wystarczająca do bilansowania diety. Nie podają informacji o produktach jednoskładnikowych. Ograniczają dystrybucję informacji do podania jej na etykiecie mimo, iż wiedzą, że konsument potrzebujący danej informacji nie zawsze może mieć etykietę pod ręką. Zamieszczają etykiety tylko na opakowaniach zbiorczych, chociaż wiadomo, że dotarcie do nich bywa kłopotliwe.

Czy opisane postępowanie producentów żywności zasługuje na uznanie za właściwe? Unia Europejska wskazała, że celem wprowadzenia opisywanych przepisów jest zapewnienie konsumentom możliwości dokonywania świadomego doboru pożywienia. Jest to niezbędne dla ich dobra, w tym zwłaszcza dla zachowania zdrowia. Każdy przepis powinien być tak tłumaczony, aby był jak najbardziej zdatnym środkiem do osiągnięcia celu jego wydania. Należy też uwzględnić normy moralne, zasady sprawiedliwości, słuszności, konsekwencje społeczne oraz ekonomiczne i wybrać taką interpretację, która będzie w najlepszym stopniu realizowała zarówno cel wydania przepisu jak i interes społeczny.

Nie ulega zatem wątpliwości, że każdy producent żywności jest obowiązany skutecznie udostępniać na koszt własny możliwie najszerszą informację o produkowanych wyrobach, w szczególności jest zobowiązany udostępniać informację umożliwiającą konsumentom dokonywanie świadomego doboru pożywienia. Konsument powinien zatem posiadać informacje umożliwiające bilansowanie diety, bo w innym przypadku trafność doboru pożywienia może być silnie ograniczona. Stąd producenci żywności są zobowiązani do podawania informacji o wszystkich składnikach pokarmowych, których zawartość w diecie należy bilansować. Są zobowiązani do podawania informacji o produktach jednoskładnikowych, w tym o wartości odżywczej jaką będą posiadały po przetworzeniu przez konsumenta (ugotowaniu, upieczeniu, itp.). Informacja powinna być podana w postaci umożliwiającej jej bezpośrednie wykorzystanie w programach bilansujących dietę.

Należy też zauważyć, że opisane obowiązki producentów żywności wynikają także z obowiązku przestrzegania przez producentów żywności zasad określających społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR – corporate social responsibility). Nie ulega wątpliwości, że producenci żywności muszą działać ze szczególną świadomością odpowiedzialności za zdrowie społeczeństwa.

Producent żywności jest obowiązany udzielić informacji o danym produkcie spożywczym, o którą konsument się zwróci. Niejednokrotnie prawo to jest trudne do wyegzekwowania, bo bywają producenci, którzy nie odpowiadają na otrzymywane prośby konsumentów. Jeśli o daną informację zwraca się redakcja prasowa, do jej udzielenia producent jest dodatkowo zobowiązany przepisami prawa prasowego.  Z uwagi na wielkość produktów żywnościowych i ilość ich producentów redakcja Polskiego Portalu Żywnościowego Jedz dobrze upoważnia każdego zainteresowanego konsumenta do zwracania się w imieniu redakcji do producentów o informacje dotyczące żywności i będzie publicznie informowała, jak określeni producenci wywiązują się ze swoich obowiązków w tym zakresie.

 

 

 

 

9 komentarzy

 1. Eleon3 28 listopada 2018
 2. Grażyna Miłkowska 28 listopada 2018
 3. Leszek14 3 stycznia 2019
  • m_bakus 7 stycznia 2019
   • Matylda 8 stycznia 2019
    • m_bakus 9 stycznia 2019
 4. głodujźle 11 stycznia 2019

Leave a Reply