Potrzeba bilansowania diety

Żółte logo na tle nieba i napisu Dr.Dietman

Nic tak silnie nie wpływa na zdrowie człowieka, jak właściwe odżywianie. Wiadomo, że dana osoba odżywia się zdrowo, jeśli jej pożywienie jest zrównoważone, czyli zapewniające organizmowi dostarczanie codziennie takiej porcji energii, jakiej potrzebuje oraz wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w niezbędnych ilościach. Ewentualne nadwyżki lub niedobory, w tym względzie, mogą być szkodliwe.

Nie istnieje inny sposób sprawdzenia, czy dana osoba odżywia się prawidłowo niż bilansowanie pożywienia, czyli wyliczenie jakie składniki pokarmowe i w jakiej ilości zostały danego dnia spożyte oraz porównanie wyliczonych wartości z zapotrzebowaniem organizmu. Dotychczas takie bilanse były raczej wykonywane tylko przez dietetyków. Obecnie w związku z rozwojem informatyki praktycznie każdy sam może bilansować swoje odżywianie i sprawdzać, czy odżywia się zdrowo. Wystarczy skorzystać z  odpowiedniego programu komputerowego, na przykład z Programu DrDietman dostępnego bezpłatnie na jedzdobrze.pl.

Formuła Programu DrDietman została opracowana przez Zbigniewa Młynarskiego. Była na bieżąco konsultowana z Prof. dr hab. Januszem Kelerem wybitnym znawcą bioenergetyki organizmu oraz z lekarzem Pawłem Kańką. Po jej dopracowaniu została przekazana informatykom w celu nadania jej formy programu komputerowego. Opracowanie informatyczne aktualnie udostępnianej wersji Programu DrDietman jest dziełem informatyka Grzegorza Bednarskiego.

Obsługa Programu jest intuicyjna, więc nikt nie powinien mieć z nią problemu. Przed przystąpieniem do właściwych obliczeń Program pomaga ustalić dzienne zapotrzebowanie organizmu na energię i podstawowe składniki pokarmowe, czyli generuje indywidualną normę żywieniową dla danej osoby. Można z niej skorzystać bez wprowadzania zmian, albo ewentualnie skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem i ją odpowiednio skorygować. Następnie wystarczy wpisać do Programu wszystkie spożyte danego dnia posiłki. Oczywiście każdą porcję trzeba zważyć, do czego wystarczy waga kuchenna. Program wykona konieczne obliczenia i wygeneruje bilans naszego jadłospisu. Z pewnością większość osób zauważy, że trudno jest dobrać sobie w pełni zrównoważone posiłki. Jeśli bilans pokaże, że spożycie poszczególnych składników pokarmowych odbiega plus minus 40% od ustalonej normy, problemu raczej nie ma. Jeśli jednak spożycie niektórych składników pokarmowych będzie niższe niż 20% normy lub wyższe niż 150%, będzie to sygnał, że należy pomyśleć o zmianach w odżywaniu. W takim przypadku warto pobawić się Programem. Usuwać z danego jadłospisu produkty zawierające składniki pokarmowe, które spożyliśmy w nadmiarze oraz dopisywać do niego produkty bogate w składniki pokarmowe, które bilans wskazuje jako deficytowe. Po kilku dniach zyskamy praktyczną wiedzę, co w naszym pożywieniu należy zmienić, żeby odżywiać się zdrowo.

Co do zasady osoba odżywiająca się w sposób zrównoważony może spożywać wszystkie produkty dostępne na rynku spożywczym. Warto jednak dodatkowo korzystać z informacji zawartych w Piramidzie Żywieniowej, żeby trzymać się proporcji spożycia określonych grup produktów zalecanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Warto też dobierać sobie produkty, posiadające szczególnie korzystne cechy zdrowotne z uwagi na obecność składników pokarmowych pozostających poza kontrolą programu obliczeniowego.

Uwzględniając, trudny do przeceniania, dobroczynny wpływ korzystania z Programu DrDietman na zdrowie nas wszystkich, autor i jednocześnie właściciel Programu udostępnia go nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym. Program DrDietman wraz z Tabelami Wartości Odżywczych Polskiego Portalu Żywnościowego Jedz dobrze stanowi dobro społeczne.

Z Programu DrDietman może i powinien korzystać każdy, kto chce poprawić swoje odżywianie. Jest także dedykowany lekarzom i dietetykom dla bilansowania posiłków swoich pacjentów, opracowywania dla nich diet i uczenia pacjentów zasad prawidłowego odżywiania. Jest adresowany do studentów, w szczególności medycyny i kierunków związanych z odżywianiem jako narzędzie wspomagające uczenie się. Może być także narzędziem używanym w placówkach naukowych dla wspomagania działalność dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Dziennikarzom może ułatwić opracowywanie materiałów prasowych. Mogą z niego korzystać producenci żywności i restauratorzy zarejestrowani w Polskim Portalu Żywnościowym Jedz dobrze celem obliczania wartości odżywczej produkowanych wyrobów i oferowanych dań.

Dokładność z jaką jest obliczany bilans dziennego pożywienia zależy od dokładności z jaką wskazano wartość odżywczą spożytych produktów. Zobowiązani do jej podania są producenci żywności. Chociaż baza produktów spożywczych publikowana w Polskim Portalu Żywnościowym Jedz dobrze, z której mogą korzystać osoby używające Program DrDietman, jest największa spośród dostępnych w Polsce, to jednak wielu produktów tam jeszcze nie ma. Każdy, kto chce bilansować swoje posiłki, składające się z produktu jeszcze nieobecnego w bazie, może zwracać się do producenta o jego dopisanie do bazy Portalu.

Warto, żeby w opinii publicznej powstała świadomość, że producent żywności poważnie traktujący zasady składające się na pojęcie społeczna odpowiedzialność biznesu powinien pozytywnie reagować na wnioski konsumentów o dopisanie do bazy Portalu pełnej wartości odżywczej wytwarzanych produktów, w tym wartości odżywczej produktów jednoskładnikowych, podawanej w odniesieniu do produktu surowego oraz poddanego obróbce.

 

Leave a Reply