Co powie Prezes?

Nie trzeba przypominać, że jakość odżywiania się należy do najważniejszych czynników decydujących o naszym zdrowiu. Wiadomo też, że obecnie nie sposób wytwarzać sobie żywności samemu. Jemy zatem to, co możemy dostać na rynku. Stąd na nasze zdrowie w dużym stopniu wpływają producenci żywności i podmioty zajmujące się obrotem produktami spożywczymi – w tym zwłaszcza prezesi firm.

Wiemy, że jakość żywności oferowanej na rynku, w tym jej własności prozdrowotne zależy od wielu czynników. Zdaniem naszej redakcji jednym z ważniejszych jest osobowość szefa firmy funkcjonującej na rynku spożywczym. Menedżerowie tych firm są osobami publicznymi, bo swoimi działaniami znacząco wpływają na funkcjonowanie społeczeństwa, w tym zwłaszcza podejmują decyzje mogąca mieć znaczący wpływ na zdrowie wielu osób w obszarze tak bardzo wrażliwym jakim jest zdrowie rzesz konsumentów. Opinia publiczne chce wiedzieć jacy są i jakie wartości im przyświecają, czym się niejednokrotnie kierują.

Nasza redakcja, chociaż jako czasopismo dopiero startuje, podejmuje ten ważki temat. Postanowiliśmy przybliżyć opinii publicznej sylwetki najważniejszych osób z branży spożywczej. Skupimy się na cechach osobowościowych i opisaniu wartości jakimi te osoby się kierują. Nasi reporterzy podjęli już odpowiednie działania dziennikarskie. Nie szukamy jednak i nie będziemy szukać sensacji. Naszą misją jest przedstawianie opinii publicznej informacji ważnych i prawdziwych.

Będziemy pytali prezesów firm spożywczych, zarówno producenckich jak i handlowych, o ich filozofię funkcjonowania w biznesie. Najważniejsze będzie pytanie o to, czym dla prezesa jest zdrowie klientów? Zapytamy, czy prezes stawał przed dylematem: zdrowie klientów czy zyskowność oraz jakie ewentualne decyzje prezes wtedy podejmował. Będziemy prosili o podanie przykładów. Zapytamy jakie działania i programy, ukierunkowane na zdrowie klientów, są realizowane w kierowanej przez prezesa firmie. Będziemy oczekiwali informacji, jak jest ustalana wartość odżywcza produkowanych wyrobów. Interesuje nas także opinia prezesa, czy uważa kierowaną przez siebie firmę za przyjazną swoim klientom.

Chcemy przedstawić czytelnikom filozofię prezesa w zakresie rozumienia zasad mieszczących się w pojęciu społeczna odpowiedzialność biznesu. Zapytamy, jak je rozumie i jakie mają zastosowanie w codziennej praktyce firmy, w tym jak rozumie powinność przedkładania konsumentom informacji o produkowanych wyrobach w formie sprzyjającej podejmowaniu świadomych decyzji w zakresie doboru pożywienia, zwłaszcza poprzez bilansowanie diety. Wiadomo, że wszystko co spożywamy w nadmiarze może być szkodliwe i na przykład 11 litrów wody wypite w ciągu godziny może spowodować śmierć. Chcemy jednak zapytać, czy prezes wie jak opisana wiedza powstała, jaka porcja przykładowo dobranego wyrobu produkowanego przez firmę kierowaną przez prezesa – z uwagi na składniki lub dodatki uważane przez opinię publiczną za kontrowersyjne – spożyta jednorazowo może być szkodliwa dla zdrowia i dlaczego.

Odpowiedzi na powyższe pytania mogą być bardzo ważne dla osób, które upodobały sobie produkty danej firmy. Spożywają je często i warto im powiedzieć, kto za tym stoi.

2 komentarze

  1. Wojo 21 grudnia 2018
  2. zbyszek 21 grudnia 2018

Leave a Reply