Regulowanie apetytu

 

Przyjemnością jest spożywanie tego, na co akurat nam przyszła ochota. Są jednak osoby, dla których dobieranie sobie posiłków nie jest przyjemnością. Walczą z sobą i odmawiają sobie tego, co lubią. Uważają, że to na co mają apetyt jest dla nich niezdrowe, a nawet tuczące. Wiedzą, że tak jest, ale raczej nie zastanawiają się, dlaczego tak się dzieje.

Warto sobie uświadomić, że każda osoba sama ukształtowała swoje poczucie apetytu. Sama spowodowała, że określone potrawy lubi. Jadając je, nauczyła się je lubić i miewać na nie apetyt. Sama ukształtowała swoje nawyki i przyzwyczajenia jedzeniowe. Utrwaliła nimi swój sposób odżywiania się. Zwykle coś, co sami uczyniliśmy, możemy sami zmienić.
Wiele osób nie chce nawet myśleć o zmienieniu czegokolwiek w swoim odżywianiu. Boją się, że stracą wiele z przyjemności jedzenia. Jednak nie wiedzą, że można wiele w odżywianiu zmienić i nic nie stracić na przyjemności z jedzenia, a nawet wiele zyskać. Wystarczy zmienić uregulowanie apetytu i sprawić, że będzie przychodziła ochotę na to, co dla danej osoby jest zdrowe i aktualnie jej organizmowi potrzebne.

Dbałość o zdrowie nakazuje sprawdzać, czy odżywiamy się prawidłowo. Obecnie jest to proste i dostępne dla każdego. Wystarczy przez kilka dni bilansować swoje odżywianie programem DrDietman (dostępnym na jedzdobrze.pl). Jeśli okaże się, że nasze odżywianie jest silnie niezrównoważone, czyli wiele składników pokarmowych występuje na co dzień w niedoborach sięgających 10 – 20 % potrzeb, a inne w nadmiarach przekraczających 150 % potrzeb, warto pomyśleć o wprowadzeniu zasadniczych zmian w odżywianiu. Należy uczynić to świadomie. Warto wtedy postarać się zrozumieć swoje odżywianie. Przemyślenie ich i uświadomienie sobie, skąd bierze się apetyt, kiedy i dlaczego stajemy się głodni oraz jak powstaje odczucie sytości.

Należy pamiętać, że zmiany w odżywianiu należy wprowadzać stopniowo. Należy je utrwalić, żeby pozostały na stałe. Stosowanie określonej diety przez pewien okres i powrót do poprzedniego sposobu odżywiania może być szkodliwy i bardzo często prowadzi do nasilenia problemów z nadwagą.

Jest niezwykle ważnym, żeby kaloryczność pożywienia była codziennie taka sama. Organizm ludzki zużywa codziennie podobną ilość energii. Zależy on od wielu czynników, w tym wysiłku fizycznego. Jednak w znacznej mierze poziom codziennego zużycia energii zależy od wielkości jej dostaw. Jeśli każdego dnia otrzymuje jej inną porcję, dostosowuje swoje zużycie do poziomu odpowiadającego dostawom najniższym. W dniu, w którym organizm otrzymuje więcej energii niż codziennie zużywa, znaczna część tej nadwyżki jest chętnie magazynowana w postaci tkanki tłuszczowej. Nawet jeśli akurat tłuszczu nie spożyjemy, organizm może go sobie sam wytworzyć z węglowodanów. Dlatego świadome wprowadzanie zmian w odżywianiu należy poprzedzić ustaleniem odpowiedniej, stałej codziennej kaloryczności pożywienia. Można skorzystać z podpowiedzi programu DrDietman, jednak trzeba ją ostatecznie uzgodnić z lekarzem rodzinnym.

Trzeba koniecznie uwzględnić, że w odżywianiu się bardzo ważna jest regularność. Organizm ludzki powinien funkcjonować w określonym rytmie i nie należy go burzyć. Należy więc dobrać sobie cztery lub pięć posiłków – których spożycie codziennie o tej samej godzinie da się pogodzić z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi – i się tego ustalenia trzymać. Codzienną stałą kaloryczność należy rozłożyć na posiłki. Obiad powinien mieć kaloryczność większą o 5 % od śniadania i o 10 % od kolacji. Jest bardzo ważnym, żeby każdy posiłek miał w miarę możliwości taką samą objętość. Stałe spożywanie posiłków o podobnej objętości doprowadzi do dostosowania się do niej objętości żołądka. Dzięki temu będzie można jeść do syta, bez obawy o przejadanie się.

Na początek rozkładamy na posiłki pożywienie o kaloryczności dotychczasowej. Potem stopniowo staramy się doprowadzić ją do poziomu właściwego. Tempo zmian musi być na tyle małe, żeby się nie przegładzać ani nie przejadać. Należy w tym okresie korzystać z programu DrDietman i opracowywać sobie jadłospisy złożone z posiłków o ustalonej kaloryczności i zapewniające zasilanie organizmu we wszystkie niezbędne składniki pokarmowe w odpowiedniej ilości. Nie należy układać sobie jadłospisu na cały dzień. Warto wpisywać do programu dany posiłek bezpośrednio przed jego przygotowaniem, żeby dobrać sobie w miarę możliwości to, na co mamy ochotę i sprawdzać, czy zapewnia on zrównoważenie jadłospisu.

Składniki pokarmowe zapewniające energię powinny być w ilości zapewniającej jej dostawy zgodne z przyjętą normą. Pozostałe składniki pokarmowe mogą być obecne w posiłkach w ilościach zbliżonych do wskazanych w normie, przy czym nie należy przekraczać progu spożycia uważanego za szkodliwy. Powinniśmy też dobierać sobie produkty z zachowaniem proporcji spożycia produktów danego rodzaju zgodnej z piramidą żywienia, dostępną na stronach internetowych Instytutu Żywienia. Systematycznie też należy eliminować z codziennego pożywienia produkty uważane za mniej zdrowe zastępując je zdrowszymi.

Już po kliku dniach przekonamy się, że odżywianie się realizowane z pomocą programu DrDietman prowadzi do poprawienia podświadomych skojarzeń pomiędzy określonymi składnikami pokarmowymi i produktami, z których organizm je otrzymywał, dzięki czemu apetyt przychodzi na to, czego w danej chwili najbardziej potrzebujemy. Z czasem, zwykle już po dwóch tygodniach, będą powstawały u nas nowe korzystne nawyki i przyzwyczajenia żywieniowe oraz zmieni się odczuwanie głodu i sytości. Ważenie porcji sprawi, że zapamiętamy jakie są dla nas odpowiednie i już po miesiącu będzie można zaprzestać korzystania z wagi. Będziemy sami wiedzieli, ile jeść, żeby odżywiać się odpowiednio. Jednak wiele czynników może spowodować, że dana osoba stopniowo odchodzi od ustalonego odżywiania. Stąd regulowanie apetytu warto powtarzać co kilka miesięcy.

Nie sposób przecenić dobroczynnego wpływu regulowania apetytu na nasze zdrowie. Chociaż na co dzień nie daje się w pełni zrównoważyć pożywienia, to jednak uzupełnienie codziennego menu o składniki pokarmowe pozostające dotychczas w deficycie oraz unikanie spożywania niektórych z nich w nadmiarze ma bardzo istotny, dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Regulowanie apetytu jest bardzo ważne dla osób z nadwagą. Powoduje zahamowanie systematycznego tycia. Nie należy jednak na tyle zmniejszać kaloryczności pożywienia, żeby dążyć do zbyt szybkiego obniżania masy ciała. Pół kilograma miesięcznie jest zupełnie wystarczające, byleby utrzymywało się przez odpowiedni okres czasu.

Regulowanie apetytu może być bardzo korzystne dla osób, które nie mają jeszcze nadwagi, jednak tendencja do tycia zaczyna się u nich rysować. Dotyczy to zwłaszcza osób z rodzin, gdzie nadwaga jest problemem. Osoby te powinny wiedzieć, że nadwadze łatwiej zapobiegać niż ją zwalczać. Nawet u osoby dorosłej, która tyje, mogą powstawać nowe komórki tłuszczowe. Jeśli nowa komórka tłuszczowa powstanie, to już nie zniknie, może być jedynie bardziej lub mniej wypełniona. Osoby bardzo szczupłe, w tym zwłaszcza kobiety, powinny wiedzieć, że niewłaściwe odżywianie ma duży wpływ na powstawanie zmarszczek na twarzy.  Systematyczne regulowanie apetytu może sprawić, że dana osoba nie będzie odstawała w tym względzie od swoich rówieśniczek, które jedzą lepiej.

Regulowanie apetytu to metoda świadomego, systematycznego korygowania swoich nawyków i przyzwyczajeń żywieniowych. Pozwala na takie ich ukształtowanie, żeby przy dobieraniu sobie pożywienia zgodnie z apetytem, odżywiać się w sposób zrównoważony. Umożliwia codzienne zasilenie organizmu wszystkimi niezbędnymi składnikami pokarmowymi w odpowiedniej ilości. Jednocześnie zachowując proporcję spożycia określonych produktów zgodnej z piramidą żywienia oraz oparciem diety o produkty uważane za zdrowe i korzystne.

 

One Response

  1. Eleon3 4 stycznia 2019

Leave a Reply