Producent godny zaufania

Coraz więcej producentów żywności udostępnia opisy swoich produktów w Polskim Portalu Żywnościowym Jedz dobrze. Przyjęcie przez danego producenta żywności opisanej formy informowania konsumentów należy uważać za jedną z ważnych przesłanek do uznania go za Producenta godnego zaufania. Są jednak i takie firmy, w imieniu których pojawiają się na naszych łamach, opinie wskazujące na występowanie u nich braku zamiaru rzetelnego informowania konsumentów.

Komentatorzy, którzy chcą pozostać anonimowi, co szanujemy i im gwarantujemy, reprezentujący działy marketingu producentów wyrobów spożywczych głoszą, że nie trzeba publikować w internecie informacji o produktach żywnościowych. Podnoszą kwestię, że jak ktoś potrzebuje informacji o danym produkcie spożywczym, to zawsze znajdzie jakiś sposób, by do niej dotrzeć. Z tonu ich wypowiedzi wynika, że nie widzą powodu, dla którego producent miałby konsumentom to ułatwiać. Głoszą, że nasza redakcja wskazując na konieczność prezentowania informacji z zapewnieniem łatwego do niej dotarcia i jej użyteczności, nie rozumie przepisów w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. To trzeba sprostować. Rozumiemy obowiązki producenta, inaczej niż chcieliby cytowani komentatorzy. Stosujemy ich wykładnię celowościową (sensu largo). Głosimy, że opisane przepisy należy rozumieć i stosować w sposób zapewniający także poszanowanie interesów konsumentów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom opinii publicznej.

Uważamy, że producent żywności, w imię dbałości o swój wizerunek, nie powinien kierować się wykładnią pomijającą interesy konsumentów i sprowadzającą jego postępowanie w opisanym zakresie li tylko do uzyskania przy minimum wysiłku zabezpieczenia przed ewentualnym zarzutem naruszenia przepisów.

Jednak nie tylko w przepisach leży tu problem. Każdy człowiek, jeśli zostanie zapytany o rzecz dla pytającego ważną, jeśli odpowiedź zna, powinien jej udzielić. Powinność ta wypływa z przyjętych zasad kultury i potrzebie bycia uczciwym. Każdy, kto prowadzi działalność publiczną, mającą znaczenie dla wielu osób, w tym mogącą mieć wpływ na ich zdrowie, powinien zapewniać informacje o swojej działalności zgodne z oczekiwaniami opinii publicznej.

Powinność ta wypływa z obowiązku uczciwego traktowania swoich klientów, szanowania ich, w tym przestrzegania zasad mieszczących się w pojęciu społeczna odpowiedzialność biznesu. W odniesieniu do producentów żywności zasady te należy uważać za bezwzględnie obowiązujące. Tymczasem cytowani komentatorzy ogłosili, że firmy, które reprezentują nie będą uwzględniały zapotrzebowania opinii publicznej na informację o ich wyrobach. Nie będą szanowały swoich klientów i nie będą ich uczciwie informowały. Mają za nic przyjęte zasady kultury, co manifestują uchylaniem się od odpowiadania na otrzymywaną korespondencję. Jeden z komentatorów nawet przyznał, że serwuje konsumentom informacje nieprawdziwe, bo przecież jak pisze: każde zwierzę ma inne parametry.

Nasuwa się zatem pytanie, czy nie należy wystrzegać się od kupowania i spożywania produktów pochodzących od producentów, którzy manifestują, że nie są wobec konsumentów uczciwi? Co stoi im na przeszkodzie, aby uczciwie informowali o swoich produktach. Czy nie jest tak, że wiedzą, iż w ich wyrobach jest coś, co jest dla konsumentów szkodliwe i nie chcą, żeby opinia publiczna poznała prawdę?

Oczywiście nie należy z pojedynczej wypowiedzi pracownika działu marketingu wyciągać zbyt daleko idących wniosków. W odniesieniu do postrzegania danej firmy spożywczej, która powstrzymuje się od opublikowania opisów swoich produktów w Polskim Portalu Żywnościowym Jedz dobrze, w tym wyrobienia sobie przez każdego czytelnika własnego poglądu o jej uczciwości jest ważne, co zrobi lub jakie stanowisko dotyczące opisywanych zagadnień zajmie Prezes. Będziemy o to pytać, bo nasi czytelnicy chcą i mają prawo wiedzieć, które spośród firm spożywczych zasługują na miano Producent godny zaufania.

7 komentarzy

  1. Anna P. 17 stycznia 2019
  2. zbyszek 17 stycznia 2019
  3. Anna P. 17 stycznia 2019
  4. zbyszek 17 stycznia 2019
  5. Anna P. 17 stycznia 2019
    • Matylda 20 stycznia 2019
  6. Jerzy.Kukuła 19 lutego 2019

Leave a Reply