Czy firma Dominik jest godna zaufania?

Człowiek rozkładający ręce i pytający co robić
Nasza redakcja nie spodziewała się, że wśród producentów żywności może istnieć taki, który odmówi konsumentowi informacji o swoim wyrobie. Okazało się jednak, jak bardzo się myliliśmy. To Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik Sp. z o.o.

Kierownik marketingu tej firmy oświadczył, że nie poda informacji o produkowanych wyrobach, o którą konsument zwrócił się mając na względzie swoje zdrowie. To zachowanie należy ocenić jako niezwykle bulwersujące. Żywność, skład oraz metody jej wytwarzania to niezwykle ważny i wrażliwy temat dla każdego człowieka. Mają one bezpośredni wpływ na jego zdrowie, długość życia, samopoczucie, itp. Każdy ma prawo wiedzieć co je. Producent żywności, będący przecież podmiotem de facto prowadzącym działalność publiczną, nie może nikomu odmawiać szczegółowych informacji o produkowanym wyrobie. Odmowa jej udzielenia może być w uznana w większości przypadków za działanie na szkodę zdrowia klientów oraz za arogancką manifestację braku szacunku dla konsumenta. Ton wypowiedzi przedstawiciela ZPM Dominik skłania do wyrażenia obawy, że jak ktoś osobiście zjawi się w tej firmie i poprosi o informacje nie będzie mile potraktowany.

Działając w interesie ogółu konsumentów, z uwagi na społeczną wagę sprawy, nasza Redakcja zwróciła się do Pana Janusza Dominika, współwłaściciela i Prezesa ZPM Dominik Sp. z o.o., z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tej kwestii. Jako doświadczony menadżer w branży żywnościowej, jak można było przypuszczać, zna swoje powinności, więc odpowiedział, że każdorazowo po zwróceniu się do jego firmy przez klienta lub klientów o informacje odnośnie szczegółów dotyczących określonego produktu osoby te otrzymają wyczerpującą odpowiedź. Oświadczenie Pana Prezesa okazało się jednak gołosłowne, bo zadane pytania w powyższych kwestiach pozostały bez odpowiedzi. A tym sposobem wiarygodność Pana Prezesa Dominika została wystawiona w oczach opinii publicznej na ciężką próbę.

Nasuwa się pytanie, dlaczego taki gracz na rynku żywnościowym wzbrania się przed podawaniem swoim konsumentom szczegółowych danych o swoich produktach? Nie trzeba być filozofem żywnościowym, aby na tak postawione pytanie nasunęła się prosta odpowiedź: wie o nich coś, co chce ukryć przed ludźmi. Życie nauczyło nas, że z pewnością nie jest to coś, czym można się pochwalić, bo w przeciwnym razie taka informacja byłaby wszędzie wyeksponowana. Do tego doszło też to, że informacja taka miała być zamieszczona w ogólnodostępnym dla wszystkich portalu internetowym Jedz dobrze – wiodącej witrynie informacyjnej publikującej dane o żywności na polskim rynku spożywczym.

Umieszczenie tam koniecznych informacji ułatwia konsumentom dokonywanie świadomego wyboru pożywienia poprzez bilansowanie diety z pomocą lekarzy lub dietetyków, z użyciem bezpłatnego programu DrDietman. Umieszczenie określonych produktów w bazie, z której korzysta program DrDietman sprawia, że profesjonaliści oceniają poszczególne wyroby i rekomendują swoim pacjentom ich spożywanie lub niespożywanie. Obawiamy się, że Pan Prezes Dominik wzbrania się przed opublikowaniem informacji o własnościach swoich wyrobów, bo nie chce, żeby profesjonaliści je oceniali i prezentowali swoim pacjentom.

Być może kierownictwo ZPM Dominik zostało wyprowadzone z równowagi faktem, iż w portalu Jedz dobrze funkcjonuje porównywarka wyrobów spożywczych. Co za tym idzie: zostało sparaliżowane obawą, że w konfrontacji z produktami innych mleczarni ich firma może wypaść blado.

Nie ma jednak znaczenia, czego ZPM Dominik się boi. Opinii publicznej nie interesuje jak firma ta tłumaczy swoją odmowę udzielenia informacji. Obowiązek udzielania przez producenta żywności informacji, o które się zwracają konsumenci lub prasa jest obowiązkiem bezwzględnym. Odmawianie podania żądanych danych przez firmę z branży spożywczej równa się manifestacji braku szacunku dla jej klientów. Taka postawa powinna być uznawana za niebezpieczną społecznie i piętnowana publicznie.

Dlaczego manifestowanie przez firmę spożywczą braku szacunku do klientów jest społecznie niebezpieczne? Wszyscy wiemy, że w toku produkcji nie można wykluczyć wystąpienia zdarzeń niekorzystnych. Bywa, że do producenta trafia nieodpowiedni surowiec albo w zakładzie pojawia się zagrożenie bakteriologiczne. Nie mamy pewności, a tym bardziej nie mają jej konsumenci, że w firmie, która manifestuje brak poszanowania klientów nie zdarzy się, że ktoś przymknie oko na powstałe zagrożenie i zamiast utylizować szkodliwy towar, skieruje go do sprzedaży. Według naszej opinii do spożywania wyrobów takiego producenta należy podchodzić z dużą ostrożnością i na własne ryzyko.

Publikując ten tekst mamy nadzieję, że Pan Prezes Janusz Dominik spokojnie jeszcze raz przemyśli stosowane reguły w jego firmie i nie obrażając się na krytykę prasową, wyciągnie z niej wnioski pożądane społecznie, zmieniając swój stosunek do kwestii dzielenia się informacjami o produkowanych przez jego firmę artykułach spożywczych. Jeżeli tak się stanie, uznać będzie należało, że zmiana taka dokona się w interesie i dla dobra wszystkich konsumentów. Bo przecież wystawienie swoich produktów pod ocenę profesjonalistów takim działaniem jest. Tylko taka droga prowadzi do budowania zaufania do producenta żywności i jego wyrobów. Ludzie wolą kupować produkty spożywcze pochodzące od osób im życzliwych.

82 komentarze

 1. zrzeda 22 lutego 2019
 2. Markowska11 22 lutego 2019
  • zrzeda 22 lutego 2019
 3. KarYna 22 lutego 2019
  • zrzeda 22 lutego 2019
 4. Greg 22 lutego 2019
  • mądralka 22 lutego 2019
 5. Jerzy.Kukuła 22 lutego 2019
 6. Jerzy.Kukuła 22 lutego 2019
 7. ed33 23 lutego 2019
  • ZuzAnna 23 lutego 2019
   • ed33 24 lutego 2019
 8. Marzi 23 lutego 2019
 9. Alex 23 lutego 2019
 10. Alex 23 lutego 2019
  • Alex 23 lutego 2019
   • arganka 24 lutego 2019
 11. Marzi 23 lutego 2019
  • Monika Z. 23 lutego 2019
   • zefirek 23 lutego 2019
 12. Kornelia 23 lutego 2019
 13. Andreas 24 lutego 2019
  • anka 24 lutego 2019
 14. Przemysław Maciążek 24 lutego 2019
  • Robert Przesmycki 24 lutego 2019
 15. Greg 24 lutego 2019
  • Leszek14 25 lutego 2019
 16. Jerzy.Kukuła 24 lutego 2019
 17. Leszek14 25 lutego 2019
 18. Leszek14 25 lutego 2019
 19. Leszek14 25 lutego 2019
  • Jerzy.Kukuła 25 lutego 2019
 20. Kamil Karzyński 25 lutego 2019
 21. KarYna 25 lutego 2019
 22. Jerzy.Kukuła 26 lutego 2019
 23. Leszek14 27 lutego 2019
 24. Jerzy.Kukuła 27 lutego 2019
 25. Jerzy 27 lutego 2019
 26. Jerzy.Kukuła 27 lutego 2019
 27. Kamil Karzyński 27 lutego 2019
 28. Wiktoria 27 lutego 2019
  • zbyszek 27 lutego 2019
  • Jerzy.Kukuła 27 lutego 2019
   • Leszek14 28 lutego 2019
 29. elena 27 lutego 2019
 30. zrzeda 27 lutego 2019
 31. elena 27 lutego 2019
 32. zrzeda 27 lutego 2019
 33. elena 27 lutego 2019
 34. ZuzAnna 28 lutego 2019
 35. Jerzy 28 lutego 2019
 36. Jerzy.Kukuła 28 lutego 2019
 37. Jerzy.Kukuła 28 lutego 2019
  • ZuzAnna 28 lutego 2019
 38. ZuzAnna 28 lutego 2019
  • Jerzy.Kukuła 28 lutego 2019
 39. Ka-mila 28 lutego 2019
  • Jerzy.Kukuła 1 marca 2019
 40. Dociekliwy 28 lutego 2019
 41. Dociekliwy 28 lutego 2019
 42. Jerzy.Kukuła 28 lutego 2019
 43. Jerzy.Kukuła 28 lutego 2019
 44. Dociekliwy 28 lutego 2019
  • Jerzy.Kukuła 1 marca 2019
 45. Jerzy.Kukuła 1 marca 2019
 46. KarYna 1 marca 2019
 47. Jerzy.Kukuła 1 marca 2019
 48. Jerzy.Kukuła 1 marca 2019
 49. Ka-mila 2 marca 2019
  • zbyszek 2 marca 2019
  • Maryla 2 marca 2019
   • Jurek 2 marca 2019
  • Jerzy.Kukuła 2 marca 2019
 50. zbyszek 2 marca 2019
 51. Jerzy.Kukuła 2 marca 2019
 52. Jerzy. Kukula 3 marca 2019
 53. Jerzy.Kukuła 4 marca 2019
 54. Jerzy.Kukuła 4 marca 2019
 55. Jerzy.Kukuła 5 marca 2019
 56. Jerzy.Kukuła 5 marca 2019
 57. Jerzy.Kukuła 7 marca 2019

Leave a Reply