Hejt, Hejt, Hejta wio!

Jajko na twardo w skorupce na talerzu
Polski Portal Żywnościowy Jedz dobrze powstał po to, żeby przekazywać konsumentom informacje o produktach spożywczych obecnych na naszym rynku oraz o podmiotach gospodarczych zajmujących się ich produkcją i dystrybucją. Informacje te mają ułatwiać wszystkim ludziom świadomy dobór pożywienia. Ich udostępnianie urzeczywistnia zasadę: każdy ma prawo wiedzieć do je. Zdziwiły nas komentarze, których autorzy podnosili, że nie należy informować ludzi co jedzą, a nawet, że rozpowszechnianie informacji o żywności jest niepotrzebne i niedopuszczalne.

Przeszliśmy nad tymi komentarzami do porządku dziennego w myśl zasady, że wolność słowa zapewnia każdemu prawo głoszenia swoich poglądów. Stąd nawet jeśli określona osoba jest zdania, że należy przed ludźmi ukrywać informacje o tym co jedzą, nie zabraniamy jej podzielenia się tym poglądem z czytelnikami. Z czasem okazało się, że głosy o niedopuszczalności informowania ludzi o tym, co jedzą pochodzą ze środowiska związanego z konkretnym producentem żywności. To Zakłady Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik. Firma ta nie udostępnia na swojej stronie internetowej informacji o wartości odżywczej i innych ważnych cechach swoich produktów. Prezentuje pogląd, że wystarczy informacja na etykiecie. Naszym zdaniem ograniczanie informacji tylko do zamieszczanej na etykiecie, nie jest postępowaniem właściwym. Pozbawia to konsumentów możliwości rozważenia celowości zakupu danego wyrobu, zanim jeszcze udadzą się do sklepu. Może też świadczyć o obawie, że informacja dotrze do specjalistów i zostanie przez nich oceniona.

Podnieśliśmy, że zamieszczanie częściowej informacji tylko w miejscu, gdzie nie jest łatwo dostępna, co nastąpiło po naszych publicznych zastrzeżeniach, jest niewystarczające. Wyraziliśmy więc negatywną opinię o ZPM Dominik. Uzasadniliśmy ją tezą, że na zaufanie konsumentów nie zasługuje producent, który nie przekazuje konsumentom pełnej informacji o cechach swoich wyrobów oraz nie zapewnia łatwej dostępności tych informacji.

Środowisko ZPM Dominik wyrażało oburzenie z powodu naszej opinii. Podnoszono, że firma ta zasługuje na uznanie, ponieważ jest firmą polską, zapewnia byt wielu gospodarstwom rolnym i daje pracę wielu ludziom. Zgadzamy się, że są to okoliczności pozytywne i ważne. Jednak nie uzasadniają ukrywania przed konsumentami informacji o sprzedawanych wyrobach. ZPM Dominik podnosi, że nie może opublikować informacji o swoich wyrobach, także na Portalu jedzdobrze.pl, co może zapewnić możliwość porównywania ich z wyrobami innych producentów, ponieważ wiązało by się to z koniecznością opłacania abonamentu w wysokości 50 złotych miesięcznie. Wyjaśniliśmy, że istnieje społeczne zapotrzebowanie na prowadzenie powszechnie dostępnych tabel wartości odżywczych. Naszym zdaniem w koszcie ich prowadzenia powinni uczestniczyć producenci żywności. Natomiast jeśli Prezes Pan Janusz Dominik uważa, że nie ciąży na nim ten moralny obowiązek, ZPM Dominik zostanie zwolniona z opłacana abonamentu.

Powiadomiliśmy osoby ze środowiska ZPM Dominik, że jedynym powodem naszej negatywnej opinii o tej firmie jest prowadzenie przez nią niewłaściwej polityki informowania konsumentów stąd – jeśli polityka ta zostanie zmieniona – powód do krytyki ustanie i nasza opinia o ZPM Dominik stanie się pozytywna. Zatem sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy zacząć uczciwie informować klientów i żadnej sprawy nie będzie.

Ostatnio jedna z osób, której komentarze wskazują na powiązanie ze środowiskiem ZPM Dominik, przesłała nam komentarz, w którym podała nieprawdziwe informacje o wyrobach jednej z firm konkurencyjnych. To klasyczny hejt. Komentarza tego nie mogliśmy opublikować, ponieważ nie jest dopuszczalne rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych stawiających określoną osobę w złym świetle. Dobry obyczaj nakazuje producentowi określonych wyrobów powstrzymanie się od wyrażania opinii o wyrobach konkurencyjnych.

3 komentarze

  1. Jerzy.Kukuła 6 marca 2019
  2. katka 6 marca 2019
  3. Jerzy.Kukuła 6 marca 2019

Leave a Reply