Glifosat raczej w odwrocie

Uciekający jaskiniowiec przed tygrysem szablozębnym

Istnieją przesłanki pozwalające mieć nadzieję, że problem glifosatu zostanie niebawem rozwiązany. Przyczyniają się do tego naciski medialne oraz skuteczne działania wielu organizacji, zwłaszcza proekologicznych. Komisja Europejska zaproponowała, aby przedłużyć licencję na stosowanie glifosatu na kolejnych dziesięć lat, czyli do roku 2027. Ostatecznie wobec sprzeciwu Parlamentu Europejskiego glifosat został dopuszczony na pięć lat (do roku 2022). Szanse na przedłużenie tego terminu są zdaniem wielu specjalistów minimalne, chociaż tak do końca nie można być tego pewnym. Sprawa zatem wymaga monitorowania medialnego. Jak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską udzielonej w roku 2016 przez Ministra Krzysztofa Jurgiela, zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających glifosat miały być weryfikowane. Spytamy czy tak się stało. Postanowiliśmy ustalić jakie jest stanowisko polskiego rządu dotyczące stosowania glifosatu w Polsce oraz jakie będzie prezentowane przez Polskę w Unii Europejskiej. Skierujemy w tej sprawie pytania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uznaliśmy za konieczne ustalenie czy używanie glifosatu w Polsce jest kontrolowane oraz czy monitorowana jest zawartość glifosatu w produktach spożywczych. Czy jest badana jego obecność w mące oraz w wyrobach z niej wytwarzanych? Zapytamy o to instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności w Polsce. Poprosimy też o Panią Profesor Danutę Kołożyn-Krajewską, Przewodniczącą Sekcji Bezpieczeństwa Żywności, Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, o przekazanie nam opinii dotyczącej wpływu glifosatu na bezpieczeństwo żywności.

O otrzymanych odpowiedziach i naszych ustaleniach będziemy na bieżąco informowali.

4 komentarze

  1. Jerzy.Kukuła 13 marca 2019
    • Eleon3 20 marca 2019
  2. Jan 23 marca 2019
  3. Jerzy.Kukuła 24 marca 2019

Leave a Reply