Kto się zdrowo odżywia?

Diagram kołowy - zdrowie a odżywianie

Nauka nie pozostawia żadnych wątpliwości. Odżywianie danej osoby może być uznane za zdrowe tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie trzy kryteria jego poprawności. Są to: zrównoważenie odżywiania, zgodność z Piramidą żywienia oraz regularne spożywanie odpowiednich posiłków złożonych z produktów uważanych za zdrowe i szczególnie korzystne.

Kryterium pierwsze: Zrównoważenie odżywiania

Odżywianie danej osoby jest zrównoważone, jeśli jej codzienne pożywienie zawiera wszystkie niezbędne składniki pokarmowe w odpowiedniej ilości. Nie może być w nim niczego za mało ani niczego za dużo. Spełnienie tego kryterium prezentuje analiza „paskowa” w Programie DrDietman.

Kryterium drugie: Zgodność spożycia poszczególnych grup pokarmów z Piramidą żywienia opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia

Odżywianie danej osoby jest zgodne z Piramidą żywienia, jeśli spożyte składniki pokarmowe pochodzą z grup produktów spożywanych w proporcjach wskazanych w Piramidzie żywienia. Spełnienie tego kryterium prezentuje Program DrDietman na diagramie przedstawiającym Piramidę żywienia.

Kryterium trzecie: Regularne spożywanie posiłków złożonych z produktów uważanych za zdrowe i korzystne

Chociaż wszystkie produkty żywnościowe dostępne na rynku nadają się do spożycia, to jednak niektóre z nich są zdrowsze od innych. Zdrowsze są te, które zawierają mniej dodatków chemicznych, chociaż dopuszczonych do spożycia, jednak pozostających nieobojętnymi dla organizmu lub nie zawierają ich wcale. Za zdrowsze uważa się też produkty, które zawierają substancje korzystne dla zdrowia, chociaż nie wymienione na liście niezbędnych składników pokarmowych.

6 komentarzy

  1. Jerzy.Kukuła 19 marca 2019
    • Eleon3 20 marca 2019
  2. Jan 23 marca 2019
  3. Jan 23 marca 2019
  4. Jerzy.Kukuła 24 marca 2019
  5. Jerzy.Kukuła 4 kwietnia 2019

Leave a Reply