Poradnictwo żywieniowe z Programem DrDietman

Zapraszamy lekarzy, dietetyków, trenerów personalnych oraz podmioty gospodarcze zajmujące się dietetyką i usługami medycznymi do podjęcia świadczenia usług poradnictwa żywieniowego on-line z wykorzystaniem
Programu DrDietman. Do podjęcia świadczenia usług poradnictwa żywieniowego w charakterze trenera personalnego zapraszamy także trenerów fitnessu i innych sportów oraz osoby prowadzące blogi żywieniowe oraz opracowujące przepisy kulinarne. Istota usługi nie polega na układaniu diety dla danego klienta, lecz na stopniowym doprowadzeniu do wprowadzenia korzystnych, trwałych zmian w odżywianiu.

W celu podjęcia świadczenia usług wystarczy zarejestrować się w Programie w charakterze Doradcy żywieniowego. Umożliwi to kontaktowanie się poprzez Program z osobami zainteresowanymi usługami doradcy, których liczba będzie narastać w miarę promocji Programu. Dany Doradca może również pozyskiwać klientów własnym sumptem. Rejestracja w Programie jest bezpłatna i nie prowadzi do postania jakichkolwiek zobowiązań finansowych wynikających z samej rejestracji oraz używania Programu dla doradzania nie więcej niż pięciu klientom.

Na początek Doradca powinien opracować dla swojego klienta indywidualną normę żywieniową i wpisać ją do Programu. Odtąd Program będzie prezentował bilans codziennego pożywienia w stosunku do tak ustalonej normy żywieniowej. Następnie Doradca powinien określić ilość i wielkość posiłków jakie dany klient powinien spożywać codziennie. Klient powinien przynajmniej przez siedem dni w każdym miesiącu wpisywać do Programu swoje posiłki. Doradca mający dostęp do konta klienta w Programie będzie mógł odtąd, co miesiąc wpisywać do Programu swoje uwagi i zalecenia. Będą one odnosiły się do jadłospisów danego klienta. Powinny w szczególności wskazywać na produkty, których spożycie należy ograniczać lub zwiększać. Stopniowo, w efekcie stosowania się klienta do zaleceń Doradcy jego odżywanie będzie zbliżało się do prawidłowego. Powolne wprowadzanie zmian ułatwi przyjęcie ich na stałe. Należy przyjąć, że usługi Doradcy powinny być kontynuowane przez długi okres, a nawet nie powinny ustawać, ponieważ w obecnych czasach każdy powinien mieć swojego Doradcę żywieniowego.

Doradca sam ustala z klientem wysokość należnej mu miesięcznej zapłaty za świadczone usługi. Należy przyjąć, że ceny te ukształtują się na poziomie 50 – 150 zł. miesięcznie w zależności od kwalifikacji Doradcy. Doradca może nieodpłatnie korzystać z Programu DrDietman w celu świadczenia usług na rzecz pięciu klientów. Po zwiększeniu liczby klientów o jedną osobę, Doradca ponosi koszt korzystania z Programu wynoszący 5 zł miesięcznie za korzystanie z Programu w celu świadczenia usług na rzecz tej osoby. Warto wiedzieć, że osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny rozliczać podatkowo usługi poradnictwa żywieniowego w ramach dotychczasowej działalności. Natomiast zgodnie z Art.5.1 Prawa przedsiębiorców osoba, która nie wykonuje i nie wykonywała działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy może podjąć świadczenie usług doradztwa żywieniowego bez potrzeby zgłaszania działalności i składnia deklaracji podatkowych, o ile całość przychodów będzie pobierana za pośrednictwem banków i nie przekroczy kwoty połowy ustawowego najniższego wynagrodzenia, czyli ok. 1 100 zł miesięcznie. Uzyskany dochód należy wtedy uwzględnić w zeznaniu rocznym. Można zatem całkowicie bezinwestycyjnie, bo wystarczy posiadać komputer i bez ryzyka podjąć działalność gospodarczą, rozumianą jak dodatkowe źródło dochodów i ją później rozwinąć czyniąc z niej swoje podstawowe źródło dochodów.

Udostępnienie Programu DrDietman otwiera więc przed dietetykami i lekarzami nowe pole dodatkowych dochodów. Jest wysoce prawdopodobne, że dietetycy i lekarze oraz trenerzy personalni, którzy podejmą doradztwo żywieniowe z Programem DrDietman będą z czasem zaliczani do osób stosunkowo zamożnych.

Doradca żywieniowy zarejestrowany w Programie DrDietman może zamieścić w nim swoją wizytówkę, w tym link do określonej strony internetowej. Może też składać w redakcji Portalu do nieodpłatnej publikacji, krótkie (do 4 500 znaków ze spacjami) artykuły promujące Doradcę lub jego działalność. Artykuł musi zawierać grafikę lub zdjęcie z prawem publikacji, celem umożliwienia zachowania formy widocznej na stronie mlynarski.pl.

* * *

Program DrDietman jest obecnie w fazie dopracowywania, stąd wszelkie zauważone usterki należy zgłaszać na drdietman@bednarski.info.

Leave a Reply