Kwasy tłuszczowe jednonienasycone – tłuszcze znad Morza Śródziemnego

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe są związkami chemicznymi kwasów tłuszczowych i gliceryny, w których pomiędzy poszczególnymi atomami węgla istnieje jedno podwójne wiązanie. Niektórzy specjaliści żywienia człowieka podnoszą, że jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA – MonoUnsaturated Fatty Acids), mogą odgrywać ważną rolę w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Powodują zmniejszenie stężenia „złego cholesterolu” (LDL) i podwyższenie „dobrego” (HDL). Dzięki temu mają one ochronny wpływ na ścianę tętnic i zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy. Potwierdzeniem tego jest stosunkowo rzadkie występowanie chorób serca u osób mieszkających nad Morzem Śródziemnym, gdzie spożywa się duże ilości oliwy z oliwek. Jest jednak wiele doniesień, które przeczą dobroczynnemu wpływaniu spożycia jednonienasyconych kwasów tłuszczowych na zdrowie, a nawet wskazują na ich działanie kancerogenne.

Istnieją doniesienia wskazujące, że spożywanie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych może być korzystne dla osób starszych. Nie ustala się referencyjnej wartości spożycia jednonienasyconych kwasów tłuszczowych ani też nie określa się jednoznacznie ich zalecanego spożycia minimalnego. Ich poziom spożycia wynika z przyjęcia określonego bilansu energetycznego pożywienia przy czym kwasy tłuszczowe powinny być spożywane w ilości zapewniającej proporcję spożycia tłuszczów nasyconych, jednonienasyconych i wielonienasyconych wynoszącą 1:1:1.

Fragment z przygotowywanej do druku książki Zbigniewa Młynarskiego „Jedz dobrze i nie tyj”

Leave a Reply